top of page
IMG_0255.JPG

Acupuntuur Suzy ☎0488 25 36 02

Wat is acupunctuur: Welcome

Suzy loopt momenteel stage in China.  - Er wordt vervanging voorzien op hetzelfde adres door Evy.

Wat is acupunctuur: Text

Veelgestelde vragen

Vind een antwoord op uw vragen rond acupunctuur

Wat is acupunctuur?

Acupunctuur is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeswijzen (TCG) die al vierduizend jaar wordt toegepast. Acupunctuurtherapie is de belangrijkste vorm van geneeskunde in China, Japan en meerdere Oosterse landen. Acupunctuur is een volledig medisch systeem dat ziektes kan genezen, klachten verbetert en preventief werkt. Met acupunctuur wordt de zieke mens in zijn omgeving centraal gesteld, niet de ziekte.
Acupunctuur is erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als een effectieve en kostenbesparende geneeswijze.

Hoe werkt acupunctuur?

Onze levensenergie, ook Qi genoemd, stroomt in kanalen (meridianen) die in heel ons lichaam te vinden zijn. Deze meridianen vormen een netwerk dat verbonden is met alle organen in ons lichaam. Maar ook weefsels zoals onze huid, haar, nagels, enz. worden door deze meridianen beïnvloed. Wanneer het lichaam intern en extern in harmonie is, stroomt deze Qi soepel door de meridianen en voedt het alle organen en weefsels optimaal. Wanneer er een blokkade is in deze Qi stroom, dan is de balans in ons lichaam verstoord en resulteert dit in ziekte.
Acupunctuur zorgt ervoor dat de Qi stroom terug herstelt en het lichaam terug in evenwicht wordt gebracht. Door het plaatsen van fijne steriele naalden op specifieke locaties stimuleert de acupuncturist de natuurlijke genezing door het versterken van immuniteit, het fysische en het psychische.
Acupunctuur kan nuttig zijn, niet alleen voor het behandelen van bestaande ziektes en letsels, maar ook ter preventie van steeds wederkerende ziektes.

Doet het pijn?

Bij acupunctuurtherapie wordt gebruik gemaakt van uiterst dunne, steriele wegwerpnaalden die quasi pijnloos worden geplaatst. Soms voel je tintelingen, warmte, zwaarte of voel je de Qi (energie) stromen in de meridianen. Wanneer er een ernstige blokkade aanwezig is, kunnen bepaalde punten wel gevoeliger zijn.

Hoeveel behandelingen zijn nodig?

Het aantal behandelingen en de reactie op een behandeling is afhankelijk van de duur, ernst en aard van uw klacht.

  • acuut probleem: snel effect, weinig behandelingen noodzakelijk (1 tot 4 behandelingen)

  • chronisch probleem: langzamer effect, meer behandelingen noodzakelijk (4 tot 10 behandelingen).

Afhankelijk van de ernst hebben sommige chronische aandoeningen meer behandelingen of onderhoudsbehandelingen nodig.

Indicaties

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkent een aantal indicaties voor acupunctuur, deze lijst met indicaties kan u raadplegen op de site van de Belgian Acupunctors Federation http://www.acupunctuur-baf.be

De belangrijkste indicaties

PIJN

Hoofdpijn, migraine, nekpijn, rugklachten, schouderletsel, aangezichtspijn, sportletsel, knieklachten, tenniselleboog, carpal-Tunnel-syndroom, fibromyalgie, CVS. Bij artrose en reuma kan acupunctuur helpen de pijn te verzachten en gewrichten te versoepelen.

LUCHTWEGEN

Astma, bronchitis, allergie/hooikoorts, sinusitus, hoest. Acupunctuur kan helpen symptomen te bestrijden en preventief de weerstand te vehogen.

GYNAECOLOGIE

Menstruatieklachten, pre-menstruele klachten, postnatale depressie, overgangsklachten, bepaalde vormen van onvruchtbaarheid, witte vloed (leukorrhea), endometriose.

PSYCHO-SOMATISCHE KLACHTEN

Stress: rusteloosheid, angsten, innerlijk nerveus, emotioneel, snel geïriterd, druk op de borst, kort van adem, opgeblazen gevoel en dergelijke zijn allemaal symptomen van stress. Acupunctuur kan helpen stress-symptomen te reduceren en inzicht te krijgen in de stress-situatie.

Slaapproblemen

Vermoeidheid: Lusteloos, vaak moe, geen zin, acupunctuur kan een oplossing geven door mede de oorzaak van de vermoeidheid te achterhalen.

Depressie: Zie je het even niet meer zitten of voel je je niet lekker in je vel? Acupunctuur kan helpen de neurotransmitters noradrenaline en dopamine vrij te maken. Eveneens kan acupunctuur hulp geven in je eigen bewustwordingsproces.

URINEWEGEN

Urineweginfectie, blaasontsteking, incontinentie, impotentie, onvruchtbaarheid, vroegtijdige-nachtelijke zaadlozingen

NEUS, KEEL, OOR

Oorsuizen, duizeligheid, hooikoorts, sinusitis

NEUROLOGISCH

Parkinson, CVA, hemiplegie

SPIJSVERTERING

Maag en darmklachten: Brandend maagzuur, opgeblazen gevoel, diahree, constipatie, misselijkheid, spastisch colon

HUID

Zona, eczeem, acne, moeilijk genezende wonden

ZWANGERSCHAPSKLACHTEN

Misselijkheid, zure oprispingen, stuitligging, pijn na de bevalling.

KANKER

Verminderen van de pijn. Verminderen van de bijwerkingen van chemo en bestraling

STOPPEN MET ROKEN

Een meer uitgebreide lijst kan u raadplegen op de site van de Belgian Acupunctors Federation www.acupunctuur-baf.be

Terugbetaling

Doordat ik lid ben van de Belgian Acupunctors Federation (BAF) betalen sommige mutualiteiten een deel van de kosten terug. Ook een heel aantal verzekeringsmaatschappijen hebben een akkoord met deze beroepsvereniging, waarbij voor een deel van de kosten van een acupunctuurbehandeling terugbetaling kan verkregen worden. Vraag daarom inlichtingen bij uw mutualiteit of verzekeringsmaatschappij.

Wat is acupunctuur: FAQs
bottom of page